Förr var frostat glas ett vanligt insynsskydd för glaspartier och fönster, numera är det så mycket enklare då man slipper att byta fönste. För vissa lokaler kan det vara mer angeläget att skydda mot viss insyn inte minst med tanke på inbrottsrisken. Ja den ökar ifall värdefulla saker exponeras i onödan och talesättet att tillfället skapar tjuven är minst sagt en sanning i många fall. Decona AB har helt specialiserat sig på att leverera fönsterfilm som monteras på den befintliga glasytan. De kan göra hela jobbet till ett överenskommet pris. Många gånger kan den händiga klara av monteringen själv men det är lätt att det går snett. Det finns en del beskrivningar på Internet, en del bra och en del mindre bra. Som med många andra saker så krävs en del övning och erfarenhet för att det sla bli riktigt bra. Vill man ändå prova att göra det själv så bär man vara två personer under själva monteringen och det gäller att göra det metodiskt och i lugn takt. Det gäller också att man har alla mått fastställda så att det stämmer när det är dags. Det är svårt att justera i efterhand ifall något går snett.

För butikslokaler och företagsutrymmen kan man välja varianten av fönsterfilm som ofta benämns som säkerhetsfilm. Denna monteras på glaset med ett starkt och segt lim. Konstruktionen hindrar att glaset krossas och att splitter uppstår. Mer info om denna finns bland annat på Deconas hemsida här.