Svaret på frågan om vilket verktyg som är mest oumbärligt är väldigt subjektivt och det kommer givetvis att variera. Det är ju något personligt och det går inte att rösta fram vilket verktyg som är viktigast. Det beror ju också på vad man vanligtvis använder verktygen till.

På forumet Bygga Hus så ställdes frågan  ”Vilka är dina 3 (4) viktigaste verktyg?” . Frågan ställdes 2013 och har visats nästan 12000 gånger. Det är dock ”bara” 95 som svarat. Hade frågan ställts för några år sedan hade svaren nog sett helt annorlunda ut och hade den ställts idag kanske den sett lite annorlunda ut. Det senare kan man bara spekulera om. Svaren varierade men en gemensam nämnare för många av svaren är ”skruvdragare”.

Bilden är lånad av Verktygshandlarn se. De säljer bland annat ett urval skruvdragare här.

Skruvdragaren har alltså blivit såpass viktig. Det handlar ju i grunden om ett verktyg som kan ersätta flera andra och underlätta användningen avsevärt. Om man ska leta nackdelar så är det väl att verktyget är beroende av att batteriet är laddat, någon annan nackdel är svår att komma på. Värt att nämna är att det är stor skillnad på skruvdragare och skruvdragare, framförallt när det handlar om kvalitet. Ska man montera lite möbler och sätte upp en krok då och då så räcker de billigaste varianterna långt. Ska man däremot bygga ett uthus eller en stor altan så bör man satsa på någon av de lite bättre varianterna.